2010

Ίδρυση της Λιβυκής εταιρείας με την επωνυμία DERAA AL AFRIQUE ENVIRONMENTAL S.A.” με την συμμετοχή της LPC A.E σε  ποσοστό 60%.