2007

Ίδρυση της εταιρείας “CYROM PETROTRADING CO.SRL” από τις θυγατρικές ARCELIA HOLDINGS LTD με ποσοστό 5% και την BULVARIA AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD με ποσοστό 95%.  Η εταιρεία  δραστηριοποιείται στην εμπορία λιπαντικών στην Ρουμανία.