1999

Έναρξη δραστηριοτήτων της L.P.C. EΛΛΑΣ στο χώρο της εμπορίας καυσίμων και δημιουργία δικτύου πρατηρίων με το εμπορικό σήμα CYCLON.