1994

Ανακατασκευή των μονάδων παραγωγής της L.P.C. EΛΛΑΣ με αποτέλεσμα την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας από 25.000 σε 40.000 τόνους/έτος.