ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ LPC A.Ε

H Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε πως η LPC A.E βραβεύεται για το άριστο τόσο της ιδέας, όσο και της υλοποίησης του επιχορηγούμενου έργουΕLINA. Συγκεκριμένα το έργο ELINA ,που αφορά στην ολοκληρωμένη πράσινη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων , επιλέχθηκε 1 από τα 24 καλύτερα Life Environment projects,σε σύνολο 113 έργων τα οποία ολοκληρώθηκαν  το 2015.

Η βράβευση της εταιρείας θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 31 Μαΐου 2016 κατά την διάρκεια της ετήσιας “Green week” 30.05.16-03.06.16 που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες για το ELINA μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδαhttp://elina.org.gr/.