Κερδίστε με

υψηλή αποδοτικότητα ανάμιξης

Η ανώτερη αποδοτικότητα ανάμιξης των base oils της LPC συνεπάγεται άμεσο όφελος για την επιχείρηση σας και ενισχύει την ποιότητα του τελικού προϊόντος

Απαιτείται μικρότερη συμμετοχή τροποποιητή ιξώδους (VM) & GRP III, σε σχέση με κοινά GRP I

10W-40 -12% -25% -25% -100% VM VM Grp III Grp III 15W-40

Σύγκριση με μ.ο. τιμών από βασικούς ανταγωνιστές

HC6 -18% -5% HC6 HC4 -19% -11% HC4 Σημείο ροής NOACK

    Back to Top
    enel