Η CYCLON ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ AVIN

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από τον Όμιλο Motor Oil, η Cyclon Ελλάς Α.Ε  έχει πλέον ενταχθεί πλήρως σε αυτόν. Ειδικότερα όσον αφορά στην εγχώρια και διεθνή αγορά λιπαντικών, αυτή η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου, που αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυσή του στην εγχώρια και διεθνή αγορά λιπαντικών  και την επίτευξη συνεργειών με τις άλλες εμπορικές εταιρείες του. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού η Cyclon, εταιρεία με μακρά ιστορία και παράδοση στον κλάδο των λιπαντικών, θ’ αποτελέσει τον πυρήνα της δραστηριότητας των λιπαντικών του Ομίλου, ενσωματώνοντας από 1/1/2015 στις λειτουργίες της την εμπορία και διακίνηση των λιπαντικών AVIN. Τα λιπαντικά AVIN θα εξακολουθήσουν να φέρουν τα σήματα  AVIN  και να παράγονται στο διυλιστήριο της Motor Oil, διατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την υψηλή ποιότητα που εμπιστεύεται τόσα χρόνια η αγορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο Όμιλος της Motor Oil στοχεύει σε μια ακόμη πιο πετυχημένη πορεία για τα λιπαντικά AVIN και πιστεύουμε ότι η συνεργασία με τη Cyclon, που είναι η πλέον εξειδικευμένη και πρωτοπόρος εταιρεία λιπαντικών στην Ελλάδα, θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.