2015

Διάσπαση της CYCLON Ελλάς Α.Ε σε 2 κλάδους, (καυσίμων και λιπαντικών),  με την απορρόφηση του κλάδου καυσίμων από την AVINOIL A.E και εισφοράς του κλάδου λιπαντικών στην νεοσυσταθείσα εταιρεία LPC A.E.