2002

Εξαγορά εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων στο Ν. Ικόνιο Περάματος.