1988

Ανάπτυξη και διάθεση, για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά, των ιδιοπαραγώμενων  λιπαντικών προϊόντων της  L.P.C. EΛΛΑΣ με το διακριτικό σήμα “CYCLON”. Οργάνωση πανελλαδικού δικτύου πωλήσεων της L.P.C. EΛΛΑΣ.