1986

Έναρξη λειτουργίας μονάδας αναμίξεως λιπαντικών (blending plant) της ΒΑΡΟΪΛ. Η εταιρία αποκτά τη δυνατότητα παραγωγής τελικών λιπαντικών προϊόντων. Παράλληλα, επεκτείνει τις δραστηριότητές της  στο χώρο εμπορίας παραφινών.