1982

Έναρξη λειτουργίας της διυλιστηριακής μονάδας παραγωγής βασικών λιπαντικών. Το διυλιστήριο δημιουργήθηκε με τα πιο σύγχρονα πρότυπα κατασκευής, την τεχνογνωσία της Κ.Τ.Ι. Netherlands Institute και του Francais de Petrol (I.F.R.) με την καθοδήγηση της ιταλικής εταιρίας TECHNIPETROL.