ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ LPC A.E

Το εργαστήριο χημικών αναλύσεων της LPC συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του International Laboratory Directory των ASTM και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το εργαστήριό της LPC συμμετείχε με επιτυχία σε διεργαστηριακό έλεγχο που διεξήγαγαν τα ASTM για την καθιέρωση της νέας μεθόδου ΑSTΜ D7751 – Test Method for Determination of Additive Elements in Lubricating Oils by EDXRF Analysis, μαζί με άλλα εργαστήρια μεγάλων Εταιρειών (Lubrizol, Chevron, BP-Amoco, PETRONAS κ.ά.), όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως στον συγκεκριμένο κατάλογο απουσιάζουν εργαστήρια από μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ συμμετέχουν σε αυτόν με μόνο ένα εργαστήριο χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία.

Επίσης να τονιστεί ιδιαίτερα ότι:

  1. Το site των ASTM επισκέπτονται περισσότεροι από 400.000 επισκέπτες/μήνα
  1. Η αναζήτηση των επισκεπτών για εργαστήρια που συμπεριλαμβάνονται στο ILD (International Laboratory Directory) είναι δωρεάν  (δεν απαιτείται username και password), άρα είναι εύκολα επισκέψιμοo
  2. Οι επισκέπτες μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες αλλά και τις υπηρεσίες του εργαστηρίου και της εταιρείας μας απλά με ένα email

Η διάρκεια κατά την οποία θα συμπεριλαμβάνεται το εργαστήριό της LPC στο ILD θα είναι 1 έτος ενώ, όταν θα προκηρυχθεί επόμενος διεργαστηριακός έλεγχος, θα υπάρξει εκ νέου συμμετοχή.